Nákupní řád, Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení 

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.tomcala.com (dále jen Prodávající). ). Provozovatelem internetového obchodu je Patrik Eliáš, Dlouhá 1290/3a, 693 01 Hustopeče, IČ 03120970, DIČ CZ9312244447

II. Objednávka 

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. 

III. Ceny 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. 

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány bez DPH i včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

IV. Bonusy, slevy 

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v sekci Bonusy, slevy. 

V. Způsoby platby 

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby: 

•Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží.

•Platba předem na bankovní účet Prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet. 

VI. Doba dodání zboží 

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do dvou pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků kurýrní službou Messenger celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby Messenger. 
V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. 

VII. Způsoby dopravy 

Zboží Prodávající zasílá kurýrní službou Messenger, která Vám zboží přiveze na místo určení. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.
K objednávce jsou připočteny náklady na expedici (ceny jsou uvedeny bez DPH) 

Počet kartonů (1 karton je 6 lahví) Kč bez DPH

1-2 kartony 190 Kč

 

nad 3 kartony doprava zdarma

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího 

Zrušit objednávku před expedicí je možné pouze den (jelikož expediční doba jsou dva dny) po objednání Kupujícím telefonicky na čísle 602 820 815 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. 

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech 

•kdy má opravněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,

•kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,

•v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,

•kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

X. Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Osobní údaje, bezpečnost. 

XI. Záruka, reklamace 

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.